திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சொடு கிளத்தல்
neñsoṭu kiḷattal
அம்பலவாணர் வருகை
ampalavāṇar varukai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

112. மெய்யருள் வியப்பு
meyyaruḷ viyappu