திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
பெரு வழக்கு
peru vaḻakku
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

123. வருவார் அழைத்துவாடி
varuvār aḻaittuvāṭi