திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இது நல்ல தருணம்
itu nalla taruṇam
வருவார் அழைத்துவாடி
varuvār aḻaittuvāṭi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

122. என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō