திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
எண்ணத் தேங்கல்
eṇṇat tēṅkal
அடியார்பணி அருளவேண்டல்
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

035. கையடை முட்டற் கிரங்கல்
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal