திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உய்வகை கூறல்
uyvakai kūṟal
தலைவி கூறல்
talaivi kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

102. இறைவரவு இயம்பல்
iṟaivaravu iyampal

No audios found!