திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இறைவரவு இயம்பல்
iṟaivaravu iyampal
உலகர்க்கு உய்வகை கூறல்
ulakarkku uyvakai kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

103. தலைவி கூறல்
talaivi kūṟal

No audios found!