திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அம்பலவாணர் ஆடவருகை
ampalavāṇar āṭavarukai
ஞான மருந்து
ñāṉa maruntu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

116. ஆடேடி பந்து
āṭēṭi pantu