திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பசியாத அமுதே
pasiyāta amutē
வேத சிகாமணியே
vēta sikāmaṇiyē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

144. நீடிய வேதம்
nīṭiya vētam