திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
விரைசேர் சடையாய்
viraisēr saṭaiyāy
நீடிய வேதம்
nīṭiya vētam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

143. பசியாத அமுதே
pasiyāta amutē