திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சின்னம் பிடி
siṉṉam piṭi
பிரபஞ்ச வெற்றி
pirapañsa veṟṟi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

132. கண்புருவப் பூட்டு
kaṇpuruvap pūṭṭu