திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சமாதி வற்புறுத்தல்
samāti vaṟpuṟuttal
தனித் திருஅலங்கல்
taṉit tirualaṅkal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

109. உலகப்பேறு
ulakappēṟu

No audios found!