திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)
உலகப்பேறு
ulakappēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

108. சமாதி வற்புறுத்தல்
samāti vaṟpuṟuttal

No audios found!