திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அன்பிற் பேதுறல்
aṉpiṟ pētuṟal
தரிசனை வேட்கை
tarisaṉai vēṭkai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

039. கூடல் விழைதல்
kūṭal viḻaital