திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചൂതുമന്‍നു മിന്തൈയേ
sūtumaṉṉu mintaiyē
തങ്കുറുവംപു
taṅkuṟuvampu
Sixth Thirumurai

137. നടു നാടി
naṭu nāṭi

நடு நாடி // நடு நாடி

No audios found!