திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തങ്കുറുവംപു
taṅkuṟuvampu
വാന ചിറ്കന
vāṉa siṟkaṉa
Sixth Thirumurai

139. പൊതു നിലൈ അരുള്‍വതു
potu nilai aruḷvatu

பொது நிலை அருள்வது // பொது நிலை அருள்வது

No audios found!