திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தரிசனை வேட்கை
tarisaṉai vēṭkai
ஏத்தாப் பிறவி இழிவு
ēttāp piṟavi iḻivu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

041. நாள்எண்ணி வருந்தல்
nāḷeṇṇi varuntal