திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாள்எண்ணி வருந்தல்
nāḷeṇṇi varuntal
பவனிச் செருக்கு
pavaṉich serukku
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

042. ஏத்தாப் பிறவி இழிவு
ēttāp piṟavi iḻivu