திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பவனிச் செருக்கு
pavaṉich serukku
திருவருட் பேற்று விழைவு
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

044. திருவருள் விலாசப் பத்து
tiruvaruḷ vilāsap pattu