திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆఱ్ఱా ముఱై
āṟṟā muṟai
కరుణై మాలై
karuṇai mālai
Fifth Thirumurai

011. ఇరంద విణ్ణప్పం
iranta viṇṇappam

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. నాళై ఏకియే వణఙ్కుతుం ఎనత్తినం నాళైయే కళిక్కిన్ఱోం
  ఊళై నెఞ్సమే ఎన్నైయో ఎన్నైయో ఉయర్తిరుత్ తణికేసన్
  తాళై ఉన్నియే వాళ్ందిలం ఉయిర్ఉటల్ తణందిటల్ తనైఇంద
  వేళై ఎన్ఱఱి వుఱ్ఱిలం ఎన్సెయ్వోం విళంపరుం విటైయోమే.
 • 2. విటైయ వాళ్క్కైయై విరుంపినన్ నిన్తిరు విరైమలర్ప్ పతంపోఱ్ఱేన్
  కటైయ నాయినేన్ ఎవ్వణం నిన్తిరుక్ కరుణైపెఱ్ ఱుయ్వేనే
  విటైయిల్ ఏఱియ సివపరఞ్ సుటర్ఉళే విళఙ్కియ ఒళిక్కున్ఱే
  తటైయి లాతపేర్ ఆనంద వెళ్ళమే తణికైఎం పెరుమానే.
 • 3. పెరుమై వేణ్టియ పేతైయిల్ పేతైయేన్ పెరుందుయర్ ఉళక్కిన్ఱేన్
  ఒరుమై ఈయుంనిన్ తిరుప్పతం ఇఱైఞ్సిలేన్ ఉయ్వతెప్ పటియేయో
  అరుమై యాంతవత్ తంమైయుం అప్పనుం అళిత్తిటుం పెరువాళ్వే
  తరుమ వళ్ళలే కుణప్పెరుఙ్ కున్ఱమే తణికైమా మలైయానే.
 • 4. మలైయుం వేఱ్కణార్ మైయలిల్ అళుందియే వళ్ళల్నిన్ పతంపోఱ్ఱా
  తలైయుం ఇప్పెరుఙ్ కుఱైయినై ఐయకో యావరో టురైసెయ్కేన్
  నిలైకొళ్ ఆనంద నిరుత్తనుక్ కొరుపొరుళ్ నికళ్త్తియ పెరువాళ్వే
  తలైమై మేవియ సఱ్కురు నాతనే తణికైయం పతియానే.
 • 5. పతియుం అప్పనుం అన్నైయుం కురువుంనఱ్ పయన్తరు పొరుళాయ
  కతియుం నిన్తిరుక్ కళల్అటి అల్లతు కణ్టిలన్ ఎళియేనే
  వితియుం మాలుంనిన్ ఱేత్తిటుం తెయ్వమే విణ్ణవర్ పెరుమానే
  వతియుం సిన్మయ వటివమే తణికైమా మలైఅమర్న్ తిటువాళ్వే.
 • 6. వాళుం నిన్తిరుత్ తొణ్టర్కళ్ తిరుప్పతం వళుత్తిటా తులకత్తే
  తాళుం వఞ్సర్పాల్ తాళుంఎన్ తన్మైఎన్ తన్మైవన్ పిఱప్పాయ
  ఏళుం ఎన్నతే ఆకియ తైయనే ఎవర్ఎనైప్ పొరుకిన్ఱోర్
  ఊళుం నీక్కుఱుం తణికైఎం అణ్ణలే ఉయర్తిరు వరుళ్తేనే.
 • 7. తేనుం తెళ్ళియ అముతముం కైక్కుంనిన్ తిరువరుళ్ తేన్ఉణ్టే
  యానుం నీయుమాయ్క్ కలందుఱ వాటుంనాళ్ ఎందనాళ్ అఱియేనే
  వానుం పూమియుం వళుత్తిటుం తణికైమా మలైఅమర్న్ తిటుతేవే
  కోనుం తఱ్పర కురువుమాయ్ విళఙ్కియ కుమారసఱ్ కుణక్కున్ఱే.
 • 8. కున్ఱు పొయ్ఉటల్ వాళ్వినై మెయ్ఎనక్ కుఱిత్తివణ్ అలైకిన్ఱేన్
  ఇన్ఱు నిన్తిరు వరుళ్అటైన్ తుయ్వనో ఇల్లైఇవ్ వులకత్తే
  ఎన్ఱుం ఇప్పటిప్ పిఱందిఱన్ తుళల్వనో యాతుంఇఙ్ కఱికిల్లేన్
  నన్ఱు నిన్తిరుస్ సిత్తంఎన్ పాక్కియం నల్తణి కైయిల్తేవే.
 • 9. తేవ రుంతవ మునివరుం సిత్తరుం సివన్అరి అయన్ఆకుం
  మూవ రుంపణి ముతల్వనిన్ అటియిల్ఎన్ ముటిఉఱ వైప్పాయేల్
  ఏవ రుంఎనక్ కెతిర్ఇలై ముత్తివీ టెన్నుటై యతుకణ్టాయ్
  తావ రుంపొళిల్ తణికైయం కటవుళే సరవణ పవకోవే.
 • 10. వేయై వెన్ఱతోళ్ పావైయర్ పటుకుళి విళుందలైన్ తిటుంఇంద
  నాయై ఎప్పటి ఆట్కొళల్ ఆయినుం నాతనిన్ సెయల్అన్ఱే
  తాయై అప్పనైత్ తమరినై విట్టునైస్ సార్ందవర్క్ కరుళ్కిన్ఱోయ్
  మాయై నీక్కునల్ అరుళ్పురి తణికైయ వందరుళ్ ఇన్నాళే.

இரந்த விண்ணப்பம் // இரந்த விண்ணப்பம்