திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தியாக வண்ணப் பதிகம்
tiyāka vaṇṇap patikam
திருவடிச் சரண்புகல்
tiruvaṭich saraṇpukal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

025. ஆடலமுதப் பத்து
āṭalamutap pattu

No audios found!