திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وَانَ سِرْكَنَ
vāṉa siṟkaṉa
وِرَيْسيَۤرْ سَتَيْیایْ
viraisēr saṭaiyāy
Sixth Thirumurai

141. اُوتَوَتَنغْكاتُ
otavaṭaṅkātu

ஒதவடங்காது // ஒதவடங்காது

No audios found!